Contact verzoek

Terugbellen aanvragen

Catalogus aanvragen

REACh

REACh staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemicaliën en is een besluit van het Federaal Milieuagentschap.

Voor KÖHL zijn millieuaspekten sinds begin van productontwikkeling belangrijk. De langjarige ervaring in deze bereik is voor ons van hulp om ons altijd te verbeteren. Evenzo belangrijk zijn systematisch uitgevoerde projectvergaderingen voor alle producten die nieuw ontwikkeld worden. Hierdoor waarborgen wij, dat nieuwe producten ook ecologisch kunnen verbeterd en wettelijke bepalingen respecteerd worden.

KÖHL begon vroeg zich met het thema REACh te buigen. KÖHL produccerd geen chemicalië of preparaten of importeerd deze naar de EU. KÖHL is vandaar niet verplicht zich te registreren.

Als producent zijn wij opgedracgen en geinteresserd, dat onze leveranciers hun chemicaliën registreren, darmee de verzorging en kwaliteit van KÖHL producten zeker is en KÖHL de wet volgt. In onze koppel van processen zijn voor ons milieubewuste leverancers die producte van met hoge kwaliteit leveren van belang. Bovendien moeten onze leveranciers bevestigen, dat ze de eisen van REACh voldoen. Als een klant van KÖHL kunt u zeker zijn, dat onze producten geldige regels onderhouden.